Poniżej przedstawiamy tegorocznych prelegentów, którzy zadbają o jak najlepszą wartość merytoryczną XXII Krajowej Konferencji PSRP. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ich sylwetkami. 

Członek Rady Studentów PSRP. Ponadto Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Politechniki Świętokrzyskiej. W swojej pracy szczególnie bierze pod uwagę kwestie merytoryczne i szczególną uwagę przywiązuje do pracy społecznej i motywacji w samorządzie studenckim.
Jestem trenerem skutecznej komunikacji, Coachem i praktykiem Nonviolent Communication. Od 14 lat zajmuję się tematem komunikacji, rozwoju osobistego, pracy z emocjami i psychologią szczęścia. Uczę w jaki sposób budować autentyczne relacje oparte na szacunku, zrozumieniu i zaufaniu. W jaki sposób komunikować się, by rozwiązywać konflikty i nie tworzyć kolejnych. Jak komunikować się z dziećmi, by rozwijać ich pewność siebie zamiast niszczyć poczucie wartości i wiarę w swoje siły. Jak pracować z poczuciem winy, wstydem, gniewem i lękiem.
Członek Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, w którym pełni funkcję Pełnomocnika ds. Ruchu Naukowego.
Od 4 lat aktywnie angażujący się w szeroko pojętą działalnością społeczną i samorządową, tak na szczeblu wydziałowym jak i uczelnianym. Swoje doświadczenie zdobywał na Uniwersytecie Zielonogórskim, będąc Przewodniczącym Komisji Kół Naukowych i Organizacji Studenckich. Obecnie student studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego na specjalizacji dyplomacja współczesna.
Przewodniczący Forum Uczelni Ekonomicznych - komisji branżowej zrzeszającej polskie publiczne uczelnie ekonomiczne.

Student II roku studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Z działalnością samorządową związany od 4 lat. Swoje doświadczenie w tym zakresie zdobywał jako Wiceprzewodniczący ds. socjalnych Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kiedy był odpowiedzialny za kwestie związane z pomocą materialną oraz Zastępca Przewodniczącej.
Pełnomocnik ds. IT w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Pracuje w Ministerstwie Finansów, gdzie pełni funkcję menedżera systemów informatycznych w Departamencie Informatyzacji Usług Publicznych. Szkoleniowiec, prelegent na konferencjach studenckich i naukowych. Zwolennik zwiększania profesjonalizmu w zarządzaniu organizacją, w tym poprzez umiejętne wykorzystanie narzędzi informatycznych.
Adam Gajek jest Pełnomocnikiem ds. Współpracy Zagranicznej PSRP oraz reprezentuje PSRP w Europejskiej Unii Studentów. Doświadczenie w ruchu akademickim zdobywał w Samorządzie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie dziś jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Obecnie kończy studia magisterskie na kierunkach stosunki międzynarodowe na UW oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze w SGH. W PSRP zajmują się głównie problematyką procesu bolońskiego i Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Ekspert studencki w Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Członek Rady Wykonawczej oraz Przewodniczący Komisji Prawno - Socjalnej Parlamentu Studentów RP, Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Student V roku Prawa na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
Od pięciu lat aktywny działacz samorządowy, tak na szczeblu wydziałowym jak i uczelnianym. Członek Zespołu ds. analizy umów „student-uczelnia” w ramach projektu - Monitoringu przestrzegania prawa przez polskie szkoły wyższe. Przez ostatnie lata w ramach swoich obowiązków zajmował się kwestiami bezpośrednio dotyczącymi podstaw prawa oraz dydaktyki i jakości kształcenia.
Jego zainteresowania obejmują m.in. prawo o szkolnictwie wyższym, procedury postępowania dyscyplinarnego, jakość kształcenia, zagadnienia poprawnej legislacji, a także historię prawa.
Katarzyna Kaczmarek, magister politologii, absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, autorka wielu publikacji naukowych.
Obecnie studentka studiów III stopnia na kierunku Historia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od roku 2009 aktywna działaczka w Kole Naukowym Instytutu Politologii UZ Unia Debat Oksfordzkich, od 2011 do 2015 roku pełniła funkcję przewodniczącej. W trakcie studiów magisterskich zasiadała w Radzie Wydziału Humanistycznego UZ oraz w Radzie Instytutu Politologii UZ jako przedstawiciel studentów. Od 2014 roku członkini Rady Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Marcin Kapusta – Absolwent Prawa na UMCS w Lublinie, były członek Parlamentu Studentów UMCS, Rady Wydziału WPiA UMCS i Zarządu AZS UMCS Lublin. Instruktor ZHP, wydawca portalu internetowego Men’s View (Mensview.pl), manager sprzedaży w jednej z polskich firm branży FMCG, którego zespół generuje obroty ok. 2mln zł w skali roku, wlaściciel Działalności Gospodarczej. Trener kompetencji sprzedażowych i zarządzania zasobami ludzkimi. Współpracownik Aleksandra Sinekiewicza – jednego z najbardziej uznanych trenerów nowej psychologi sprzedaży w Polsce.
Pełnomocnik Parlamentu Studentów RP ds. Mobilności
Student V roku psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaangażowany w samorządność studencką od czterech lat. Pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, potem Pełnomocnika ds. Mobilności i Spraw Zagranicznych Parlamentu Samorządu Studentów UAM przez dwie kadencje, a także reprezentował studentów w Senacie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na rzecz mobilności młodzieży działa już od ponad 6 lat, wcześniej zaangażowany w podmiotach prywatnych, m.in. jako wiceprezes ds. kontaktów zagranicznych, przy projektach realizowanych w ramach działań Komisji Europejskiej (Youth in Action, Erasmus) i innych programach europejskich oraz lokalnych, związanych z internacjonalizacją. Ma doświadczenie zarówno z zakresu projektów na niewielką skalę (wymiany młodzieży), jak i tych większych (strategiczne partnerstwa i sieci regionów). Pełnił również funkcję Młodzieżowego Przedstawiciela do sieci European Regions for Youth
Członek Rady Wykonawczej PSRP, Przewodniczący Komisji PSRP ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia, Ekspert PKA ds. studenckich, Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Student kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zaangażowany w działalność samorządową od 5 lat. W tym czasie pełnił m.in. funkcję Wiceprzewodniczącego Parlamentu Studenckiego UEK, członka uczelnianych organów odpowiedzialnych za jakość kształcenia, gdzie odpowiadał za współpracę w zakresie studenckiej oceny badań ankietowych i udział studentów w procesie zapewnienia jakości. Współtwórca wielu projektów na UEK, przykładowo studenckiego badania oceny administracji czy Pogotowia Sesyjnego.
Z PSRP związany od ponad 2 lat, gdzie odpowiadał za prowadzenie szkoleń oraz współtworzył poradnik o studenckiej ocenie zajęć.
Członek Rady Wykonawczej PSRP, Rzecznik Prasowy PSRP, Przewodniczący Komisji Promocji i Informacji PSRP, Szef Biura Medialnego Uniwersytetu Opolskiego oraz Przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego.
Absolwent Arteterapii i Animacji Kultury Uniwersytetu Opolskiego. Do niedawna aktywny muzyk i pasjonat podróży. W ciągu trzech lat odwiedził ponad piętnaście krajów biorąc udział w licznych projektach muzycznych. Od pięciu lat specjalizuje się w zakresie wystąpień publicznych, inteligencji emocjonalnej, niekonwencjonalnych systemów marketingowych oraz kontaktu z mediami.
W latach 2009-2014 wykładowca Muzycznego Centrum Innowacyjnego. Przez dwa lata prowadził szkolenia z zakresu sprzedaży i marketingu dla jednej z amerykańskich firm telekomunikacyjnych. Lider licznych zespołów kreatywnych.
Była przewodnicząca Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a obecnie członek Rady Studentów oraz ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W kadencji 2014/2015 pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Forum Uniwersytetów Polskich. Zasiada w wielu gremiach na swojej uczelni, m.in. aktywny członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz przewodnicząca Uczelnianej Komisji Stypendialnej.

Jej pasją jest działalność społeczna. Na co dzień nabytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów studentów. Jak sama twierdzi, jest to jeden z ważniejszych aspektów jej pracy. Inicjatorka i organizatorka wielu wydarzeń dedykowanych żakom. W wolnych chwilach prowadzi szkolenia motywacyjne dla studentów oraz uczniów szkół licealnych, a także warsztaty związane z poprawną pisownią różnych form wypowiedzi.
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - to podstawowe miejsce, gdzie Bartek od 2012r. zdobywał doświadczenie samorządowe działając kolejno w komisjach promocji, kultury aby od grudnia 2014r. stać się przewodniczącym samorządu.

Od dwóch lat zaangażowany w projekty PSRP, podczas których poszerzał swoją wiedzę na temat organizacji wydarzeń, których podstawowym odbiorcą są studenci.

Krajowe Konferencje PSRP, Studenckie Forum Jakości, Zjazd komisji branżowych - to tylko najważniejsze i największe wydarzenia konferencyjne, jakie Bartek miał przyjemność współtworzyć.
Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo od listopada 2015 roku szef Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia. W latach 2013-2015 Dyrektor Biura Prasowego Parlamentu Studentów RP, gdzie odpowiadał za komunikację zewnętrzną i wewnętrzną organizacji. W latach 2013-2015 prowadził własną firmę szkoleniowo-doradczą pod marką 3Marketing, która zajmowała się szkoleniami z zakresu PR i komunikacji społecznej.
Od 2011 rozwija swoje kompetencje, realizując swoją pasję jaką jest działalność społeczna. Ekspert w dziedzinie szkolnictwa wyższego - ze szczególnym uwzględnieniem dydaktyki i jakości kształcenia - dzielący się swoim doświadczeniem na licznych szkoleniach dedykowanych dla studentów, w tym osób zaangażowanych w działalność samorządu studentów. Aktywny uczestnik prac nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Specjalizuje się w zapewnianiu jakości kształcenia, systemach szkolnictwa wyższego, relacjach interpersonalnych oraz działalności szkoleniowej. Inicjator i koordynator wielu projektów dedykowanych dla ludzi młodych.

Od 1 stycznia 2015 roku Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie reprezentuje 1,5 mln studentów. Ekspert Studencki i Członek Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Były członek Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Dydaktycznej ZSS UW, jak i Komisji Socjalnej ZSS UW. W przeszłości Marszałek Parlamentu Studentów UW oraz Członek Uczelnianego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia UW.
przewodnicząca Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2015. Od wielu lat zaangażowana we wszystkie procesy organizacyjne inicjatyw studenckich na UAM - od koncepcji po rozliczenie. Wiedzę i umiejętności pozyskała działając na różnych szczeblach - od poziomu wydziałowego do ogólnopolskiego.
Najbardziej ceni transparentność w podejmowanych działaniach oraz kreatywne rozwiązywanie problemów - wystarczy pomysł, sposób zawsze się znajdzie.
Członek Rady Studentów, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.
Wieloletni aktywny działacz w studenckich strukturach samorządowych. Absolwent Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Przewodniczący Samorządu Studenckiego WSH w kadencji 2012-2014 , ponadto Senator i członek uczelnianych komisji. Obecnie student Bezpieczeństwa Narodowego, skarbnik Samorządu Studenckiego, Senator i członek rady programowej w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Członek Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Rzecznik Praw Studenta PSRP; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo; były ekspert ds. studenckich PKA; obecnie aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Autorka interpretacji prawnych oraz publikacji naukowych dotyczących systemu szkolnictwa wyższego.

Ukończyła certyfikowane szkolenia z zakresu motywowania z elementami wywierania wpływu jak również posiada doświadczenie trenerskie, zdobyte podczas szkoleń przeprowadzanych dla przedstawicieli szkół wyższych w Polsce.

Zainteresowana naukowo wokół prawa cywilnego oraz administracyjnego wraz z postępowaniem sądowo-administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa o szkolnictwie wyższym.
Dyrektor Biura Prasowego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie studentka studiów magisterskich na kierunku public relations i marketing medialny na Uniwersytecie Warszawskim.
W czasie studiów przeszedł przez wszystkie etapy samorządowej działalności – od członka samorządu wydziałowego po Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej. Obecnie zasiada również w Radzie Studentów PSRP oraz pełni funkcję koordynatora regionalnego dla woj. opolskiego i śląskiego. Jego zainteresowania to prawo o szkolnictwie wyższym, protokół dyplomatyczny, zarządzanie zespołem i projektem. Jest autorem publikacji dotyczącej zasad komunikacji studentów z pracownikami uczelni. Swoje doświadczenia związane z tworzeniem i zarządzaniem dokumentacją zdobywał również jako sekretarz i przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika, członek zarządu samorządu odpowiedzialny za sprawy prawne, socjalne i dydaktyczne, oraz obecnie jako ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Członek Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów RP, Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów Zewnętrznych. W poprzednich latach członek Rady Studentów PSRP, Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AWF Warszawa, przedstawiciel Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego w Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Pomysłodawca i organizator spotkań samorządów studenckich z władzami uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego, współinicjator Sportowego Pucharu Akademickiej Warszawy.

W Parlamencie Studentów RP odpowiedzialny jest za współpracę z samorządami studenckimi, porozumieniami lokalnymi, Komisjami Branżowymi, organizacjami studenckimi oraz środowiskiem biznesowym.

Jego zainteresowania obejmują m.in. zarządzanie organizacjami i projektami, budowanie relacji w środowisku akademickim, rozwój współpracy pomiędzy samorządami studenckimi oraz systemy motywacyjne.
Przewodnicząca Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP. W swojej działalności samorządowej pracę zaczynała jako wolontariusz, była członkiem aż wreszcie Przewodniczącą Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Studentka V roku Farmacji oraz II roku Zdrowia Publicznego.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję