XXII Krajowa Konferencja PSRP przynosi zmianę nie tylko miejsca, ale również sposobu, w jaki zbudowaliśmy dla Was program. Przygotowaliśmy bloki tematyczne w oparciu o ponad roczne doświadczenie władz statutowych w zakresie problemów, z jakimi się spotykacie na uczelniach. W tym roku będzie można wziąć zarówno udział w trudnych dyskusjach dotyczących zmian w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym, odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów pracujących w komisjach stypendialnych, ale również w szkoleniach z umiejętności miękkich - od zarządzania dokumentacją w samorządzie po radzenie sobie ze stresem.

Program tegorocznej Krajowej Konferencji jest największym w historii tego wydarzenia. Ponad 40 punktów agendy, 23 już potwierdzonych prelegentów i szkoleniowców, 7 w pełni wyposażonych sal konferencyjnych, do tego wiele dodatkowych wydarzeń towarzyszących i atrakcji, a wszystko to odbywać się będzie tuż przy Bałtyku.
Celem tegorocznej debaty otwierającej XXII Krajową Konferencję Parlamentu Studentów RP jest dyskusja na temat kierunków, w których podążają samorządy studenckie w Polsce. Uczestnicy skupią się na wyzwaniach, jakie stoją przed środowiskiem akademickim w związku ze zmianami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Jednym z zadań debaty jest także wypracowanie propozycji rozwiązań w kategoriach, które wciąż wymagają zmian.

Uczestnikami debaty będą liderzy polskiego szkolnictwa wyższego, osoby odpowiadające za kształt i kierunek zmian w obszarze uczelni wyższych. Liczymy, że swój wkład w to wydarzenie wniosą także jego studenccy uczestnicy poprzez zadawanie pytań i odniesienia do propozycji prelegentów.
Celem debaty na XXII Krajową Konferencję Parlamentu Studentów RP jest prezentacja i dyskusja wokół wyników badania „Start na rynku pracy”, w którym skupiono się na sytuacji ludzi młodych w związku z wejściem na rynek pracy oraz z oczekiwaniami dotyczącymi samorządów studenckich na polskich uczelniach. Uczestnicy skupią się na omówieniu kierunków zmian.

Uczestnikami debaty będą liderzy polskiego rynku pracy, osoby odpowiadające za kształt i kierunek zmian w obszarze innowacyjności i finansów. Liczymy, że swój wkład w to wydarzenie wniosą także jego studenccy uczestnicy poprzez zadawanie pytań i odniesienia do propozycji prelegentów.
Do dyspozycji uczestników udostępnimy szereg różnorodnych aktywności.
Blok przeznaczony dla osób zainteresowanych kwestiami prawnymi, chcących zabrać głos w temacie propozycji zmian systemowych w szkolnictwie wyższym, obecnych regulacji dotyczących funkcjonowania i roli samorządów studenckich. W ramach bloku zostanie również przeprowadzony blok dotyczący modelu, kształtu i formy Parlamentu Studentów RP, jego uprawnień kontrolnych i kompetencji ustawowych.
Blok obejmuje tematykę z zakresu funkcjonowania polskiego systemu szkolnictwa wyższego, struktury i podmiotów, tworzenia i funkcjonowania kierunków studiów czy udziału studentów w kształtowaniu systemu. W bloku omówione zostaną: praktyczna implementacja ankietyzacji na uczelni, charakterystyka stanowiska eksperta studenckiego Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz program Rozwiń Swój Samorząd.
Blok dotyczy najważniejszych kwestii dotyczących funduszy pomocy materialnej - od stanu obecnego w kierunku wyzwań i perspektyw. Poruszone zostaną kwestie funkcjonowania komisji stypendialnych oraz postępowania w przedmiocie pomocy materialnej. W bloku przewidziana jest również analiza kierunków orzecznictwa Sądów Administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy materialnej dla studentów.
W bloku zostaną przeprowadzone zajęcia dotyczące motywacji w samorządzie i animacji zespołów zadaniowych. W ramach prowadzonych paneli podniesione zostaną tematy konstruktywnej pracy w grupie, roli lidera w zarządzaniu samorządem studenckim oraz radzenia sobie ze stresem. Dodatkowo poruszone zostaną kwestie kreowania wizerunku i pozytywnych praktyk współpracy z otoczeniem, narzędzi internetowych wspomagających pracę samorządów. W zakresie finansów w samorządach studenckich będzie mowa o pozyskiwaniu środków oraz sprzedaży jako umiejętności pracy z ludźmi.
W ramach bloku przeprowadzona zostanie symulacja posiedzenia ministrów szkolnictwa wyższego. Podniesione zostaną dyskusje dotyczące pozycji samorządu w obliczu umiędzynarodowienia szkół wyższych oraz jakości kształcenia w Europie.
W bloku przeprowadzone zostaną panele dotyczące dotacji dla kół naukowych, promocji kół naukowych oraz publikacji naukowych.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję