CZWARTEK
 • 14:00 - 18:00
  Rejestracja Uczestników XXII Krajowej Konferencji z rozszerzonym programem
 • 17:30 - 19:30
  Szkolenie - Content Marketing dla samorządów cz. 1
  Szkolenie będzie odbywać się dla uczestników rozszerzonej wersji konferencji. Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w marketingu, szczególnie w aspekcie content marketingu. Uczestnicy poznają siłę bloga, materiałów video, brand journali oraz dowiedzą się wszystkie narzędzia połączyć aby jak najefektywniej prezentować swoje działania.
 • 19:30 - 20:30
  Kolacja
 • 20:15 - 21:15
  Szkolenie - Content Marketing dla samorządów cz. 2
  Szkolenie będzie odbywać się dla uczestników rozszerzonej wersji konferencji. Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w marketingu, szczególnie w aspekcie content marketingu. Uczestnicy poznają siłę bloga, materiałów video, brand journali oraz dowiedzą się wszystkie narzędzia połączyć aby jak najefektywniej prezentować swoje działania.
PIĄTEK
 • 08:00 - 10:00
  Śniadanie
 • 10:00 - 13:30
  Szkolenie - Content Marketing dla samorządów cz. 3
  Szkolenie będzie odbywać się dla uczestników rozszerzonej wersji konferencji. Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w marketingu, szczególnie w aspekcie content marketingu. Uczestnicy poznają siłę bloga, materiałów video, brand journali oraz dowiedzą się wszystkie narzędzia połączyć aby jak najefektywniej prezentować swoje działania.
 • 11:00 - 17:00
  Rejestracja uczestników XXII Krajowej Konferencji PSRP
 • 13:15 - 15:00
  Obiad
  W tym roku obiad w piątek dostępny jest dla wszystkich uczestników, jeżeli dojadą na czas :)
 • 14:30 - 15:30
  Szkolenie - Content Marketing dla samorządów cz. 4
  Szkolenie będzie odbywać się dla uczestników rozszerzonej wersji konferencji. Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w marketingu, szczególnie w aspekcie content marketingu. Uczestnicy poznają siłę bloga, materiałów video, brand journali oraz dowiedzą się wszystkie narzędzia połączyć aby jak najefektywniej prezentować swoje działania.
 • 17:00 - 18:45
  Debata z wicepremierem Jarosławem Gowinem
  Celem tegorocznej debaty otwierającej XXII Krajową Konferencję Parlamentu Studentów RP jest dyskusja na temat kierunków, w których podążają samorządy studenckie w Polsce. Uczestnicy skupią się na wyzwaniach, jakie stoją przed środowiskiem akademickim w związku ze zmianami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Jednym z zadań debaty jest także wypracowanie propozycji rozwiązań w kategoriach, które wciąż wymagają zmian.
 • 19:00 - 20:30
  Kolacja
 • 20:30 - 22:00
  Panel ekspercki "Działalność samorządów studenckich" z udziałem Krzysztofa Diksa, Jerzego Woźnickiego, Tadeusza Bohdala, Piotra Mullera i Mateusza Mrozka
  Uczestnikami panelu będą liderzy polskiego szkolnictwa wyższego, osoby odpowiadające za kształt i kierunek zmian w obszarze uczelni wyższych. Liczymy, że swój wkład w to wydarzenie wniosą także jego studenccy uczestnicy poprzez zadawanie pytań i odniesienia do propozycji prelegentów.
Sobota - wydarzenia ogólne
 • 07:00 - 10:00
  Śniadanie
 • 13:00 - 15:00
  Obiad
 • 18:30 - 20:30
  Debata podsumowująca badanie "Start na Rynku Pracy"
  Celem debaty na XXII Krajową Konferencję Parlamentu Studentów RP jest prezentacja i dyskusja wokół wyników badania „Start na rynku pracy”, w którym skupiono się na sytuacji ludzi młodych w związku z wejściem na rynek pracy oraz z oczekiwaniami dotyczącymi samorządów studenckich na polskich uczelniach. Uczestnicy skupią się na omówieniu kierunków zmian. Uczestnikami debaty będą liderzy polskiego rynku pracy, osoby odpowiadające za kształt i kierunek zmian w obszarze innowacyjności i finansów. Liczymy, że swój wkład w to wydarzenie wniosą także jego studenccy uczestnicy poprzez zadawanie pytań i odniesienia do propozycji prelegentów.
 • 19:00 - 21:15
  Kolacja
Sobota - Blok "Prawo w Szkolnictwie Wyższym"
 • 09:30 - 12:30
  Nowa ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym
  Panel przeznaczony dla osób, które chcą zabrać głos w temacie obecnych propozycji zmian systemowych w szkolnictwie wyższym. Dyskusja zostanie poprzedzona 30-minutową prelekcją, podsumowującą wnioski płynące z piątkowej debaty oraz poruszającą zagadnienia zdiagnozowane przez członków władz statutowych PSRP. Masz ochotę wypowiedzieć się na temat stanu szkolnictwa wyższego?
 • 12:45 - 14:45
  Samorząd studencki - Jak powinien być umocowany w prawie
  Panel przeznaczony dla osób, które chcą zabrać głos w temacie obecnych regulacji dotyczących funkcjonowania i roli samorządów studenckich. Dyskusja zostanie poprzedzona 30-minutową prelekcją, podsumowującą wnioski płynące z piątkowej debaty oraz poruszającą zagadnienia zdiagnozowane przez członków władz statutowych PSRP. Masz ochotę wypowiedzieć się na temat stanu polskiej samorządności studenckiej? Chciałbyś zabrać głos w sprawie dobrych i złych praktyk panujących w samorządach studenckich? Czy samorządy potrzebują własnej ustawy?
 • 15:30 - 17:45
  Parlament Studentów RP - jaki powinien być jego model, kształt i forma
  Panel przeznaczony dla osób chcących zabrać głos w temacie obecnych regulacji dotyczących funkcjonowania i roli samorządów studenckich. Dyskusja zostanie poprzedzona 30-minutową prelekcją poruszającą zagadnienia zdiagnozowane przez członków władz statutowych PSRP oraz w Strategii PSRP. Czy PSRP powinien mieć zwiększone kompetencje ustawowe? Czy powinien mieć uprawnienia kontrolne?
Sobota - Blok "Dydaktyka i Jakość Kształcenia"
 • 09:00 - 10:45
  Wprowadzenie do systemu szkolnictwa wyższego
  Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zasadami funkcjonowania polskiego systemu szkolnictwa wyższego. W jego trakcie zostaną przedstawione tematy dotyczące struktury i podmiotów, tworzenia i funkcjonowania kierunków studiów czy udziału studentów w kształtowaniu systemu.
 • 11:00 - 13:00
  Kultura Jakości Kształcenia
  KJK to szkolenie (z elementami warsztatu) wprowadzające przedstawicieli samorządów studenckich do tematu jakości kształcenia, zaznajomienie ich z dostępnymi narzędziami oraz inspiracja do działania w procesie zapewnienia jakości kształcenia.
 • 14:15 - 15:00
  Praktyczna implementacja ankietyzacji na uczelni
  W trakcie szkolenia omówione zostaną możliwości systemu ankietyzacji przygotowanego przez PSRP, dostępnego nieodpłatnie pod adresem ankietyzacja.psrp.org.pl. Portal pozwala na przeprowadzenie badań ankietowych przez samorządy studenckie.
 • 15:00 - 16:30
  Ekspert studencki PKA - kim właściwie jest?
  Studenci uczestniczą w wizytacjach kierunków studiów przez Polską Komisję Akredytacyjną już od dekady. Uczestnicy debaty przedstawią zarys pracy, a także oczekiwania wobec ekspertów studenckich w PKA. Panel jest kierowany w szczególności do osób zainteresowanych w przyszłości udziałem w rekrutacji na eksperta.
 • 16:45 - 18:15
  RSS Jakość Kształcenia
  Projekt opiera się na 10-minutowych wystąpieniach, poświęconych projektom o charakterze studenckim. Jednym z zadań Krajowej Konferencji jest inspirowanie studenckich aktywistów. Tym razem w jej trakcie odbędzie się edycja RSS specjalnie poświęcona dydaktyce i jakości kształcenia. Doświadczenia jednych mają posłużyć innym do zrealizowania ciekawego projektu.
Sobota - Blok "Fundusz Pomocy Materialnej"
 • 09:00 - 10:15
  Kierunki orzecznictwa Sądów Administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy materialnej dla studentów - stan obecny, wyzwania i perspektywy
  Specyficzny charakter pomocy materialnej dla studentów decyduje o olbrzymiej roli sądów administracyjnych w procedurze jej przyznawania. Taki stan rzeczy rodzi potrzebę znajomości orzecznictwa, zwłaszcza wyroków wydanych w ostatnim czasie. W trakcie wykładu omówione zostaną najważniejsze z perspektywy studenta decyzje właściwych sądów administracyjnych z uwzględnieniem stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego. Panel przeznaczony jest dla osób, którym nieobce są zagadnienia pomocy materialnej, chcących pogłębić swoją wiedzę w omawianym zakresie.
 • 10:30 - 12:00
  Fundusz pomocy materialnej - stan obecny, wyzwania i perspektywy
  Czym jest fundusz pomocy materialnej? To pytanie z pewnością dotyczy jednego z najważniejszych i najbardziej wymagających aspektów funkcjonowania systemu pomocy materialnej i działalności samorządu studenckiego. Dlatego też w trakcie tego panelu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak powinien wyglądać fundusz pomocy materialnej, procedury jego rozdysponowania oraz do kogo przede wszystkim powinna być skierowana pomoc przewidziana w jego ramach. Panel przeznaczony dla osób chcących wziąć aktywny udział w kreowaniu systemu bezzwrotnej pomocy materialnej.
 • 12:15 - 13:45
  Funkcjonowanie komisji stypendialnych - największe trudności
  Podczas panelu uczestnicy zostaną wprowadzeni w tematykę funkcjonowania komisji stypendialnych oraz największych wyzwań, jakie przed nimi stoją. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z prawnymi uwarunkowaniami dotyczącymi działalności komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej oraz najczęstszymi problemami, z jakimi muszą się zmierzyć ich studenccy członkowie.
 • 14:30 - 16:00
  Postępowanie w przedmiocie pomocy materialnej - najczęstsze problemy
  Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z procedurami przyznawania pomocy materialnej z uwzględnieniem najistotniejszych postanowień Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W części warsztatowej uczestnicy będą mogli w ramach analizy przypadku dokonać oceny przedstawionych stanów faktycznych, co pozwoli na poszerzenie znajomości właściwych przepisów prawa zarówno materialnego, jak i proceduralnego.
 • 16:15 - 17:45
  Pomoc materialna a informacja publiczna i ochrona danych osobowych
  Bezpieczne przetwarzanie danych osobowych to zagadnienie niezwykle istotne w kontekście postępowania w przedmiocie pomocy materialnej. W procedurze przyznawania pomocy materialnej przetwarzane są liczne dane osobowe, które muszą podlegać właściwej ochronie. Panel ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień z tym związanych oraz podkreślenie najważniejszych założeń bezpiecznego funkcjonowania komisji stypendialnej posługującej się takimi danymi jak informacje o dochodach czy szczegółowy opis sytuacji życiowej studenta.
 • 18:00 - 19:30
  Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna a pomoc materialna dla studentów i doktorantów
  Zagadnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz karnej jest również bardzo istotnym elementem systemu pomocy materialnej na uczelni. Działania zarówno pracownika, jak i studenta ubiegającego się o wsparcie, niejednokrotnie stanowią delikty dyscyplinarne, a nawet przestępstwa. Panel ma za zadanie przedstawienie podstawowych zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz karnej, a także scharakteryzowanie czynów niezgodnych z prawem, które mogą najczęściej wystąpić w przypadku udzielania świadczeń pomocy materialnej.
Sobota - Blok "Zarządzanie Samorządem"
 • 09:00 - 09:45
  Motywacja w samorządzie
  1. Przyczyny braku aktywności w pracy na rzecz Samorządu Studenckiego 2. Co motywuje samorządowców do angażowania się w pracy na rzecz społeczności studenckiej? 3. Dobre praktyki w zakresie motywacji samorządowców – przykłady z naszych uczelni 4. Samorządowiec a społecznik"
 • 10:00 - 11:00
  Animacja zespołów zadaniowych
  Dowiedz się jak skutecznie budować zespół i rozdzielać obowiązki uwzględniając predyspozycje i cechy osobowości. Jak maksymalnie zwiększyć efektywność pracy i skutecznie realizować projekt korzystając z kilku prostych porad. Poszukując skuteczności zespołu skupimy się nie na zadaniach, ale na ludziach, którzy będą je realizować.
 • 11:15 - 12:30
  Kłótnie i konflikty - jak konstruktywnie z nimi pracować
  Jeśli zdarzają Cię się w życiu sytuacje konfliktowe (a chyba nie ma osób, którym się to nie zdarza) i doświadczasz przez to wielu nieprzyjemnych emocji, a być może nawet tracisz ważne dla Ciebie relacje, to zapraszam Cię na podróż w świat filozofii Nonviolent Communication, gdzie odkryjesz: Jakie konkretnie słowa i wyrażenia zamiast budować porozumienie prowokują powstawianie kłótni i konfliktów; Jak słowa wpływają na to jak myślisz oraz jak myśli wpływają nieświadomie na tworzenie się konfliktów; Jak ewoluuje konflikt jeśli nie zostanie odpowiednio rozwiązany oraz jakie są tego konsekwencje; Jakie przekonania sprzyjają rozwiązywaniu konfliktów; Jak Nonviolent Communication może pomóc rozwiązywać konflikty oraz budować porozumienie między ludźmi
 • 12:45 - 13:45
  Pozyskiwanie środków
  Czy codzienne działanie samorządu studenckiego ma wpływ na wizerunek wśród partnerów i sponsorów? Dlaczego dokumentacja fotograficzna i sprawdzone świadczenia sponsorskie są istotne? Czemu oferta sporządzona w pliku tekstowym jest już jedynie dokumentem roboczym? Na te pytania oraz wątpliwości odpowiemy podczas godzinnego spotkania dotyczącego systemowego i kompleksowego podejścia do pozyskiwania środków zewnętrznych na rzecz działań samorządu studenckiego. Wykonana atrakcyjnie oferta współpracy w połączeniu ze skutecznym rozpoznaniem oraz odpowiednią obsługą to 90% sukcesu we współpracy z biznesem. Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli krok po kroku dowiedzieć się o poszczególnych etapach kreowania oferty, dobrych i złych praktykach a także wadze długofalowej współpracy. Szkolenie skierowane jest do członków samorządów studenckich odpowiedzialnych za projektowe lub całościowe pozyskiwanie funduszy zewnętrznych dla organizacji studenckich.
 • 14:15 - 15:15
  Wystąpienia publiczne, czyli jak cię widzą, tak cię słyszą
  Podstawy wystąpień publicznych, dzięki którym nauczysz się jak skutecznie przemawiać do ludzi. Najważniejsze zagadnienia dotyczące mowy werbalnej i niewerbalnej oraz praktyczne porady jak skutecznie przekazywać to co mamy do powiedzenia. Stosując kilka naprawdę prostych porad spowodujesz, że ludzi będą chcieli ciebie słuchać i zapamiętają to co chciałeś im przekazać.
 • 15:30 - 16:15
  Narzędzia informatyczne do zarządzania projektem
  Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z narzędziami używanymi do zarządzania projektami (w tym do zarządzania zasobami ludzkimi, czasem, zakresem projektu oraz zadaniami)
 • 16:30 - 17:30
  Sprzedaż - najważniejsza umiejętność w pracy z ludźmi
  - Czym jest sprzedaż (jak wyglądała ona kiedyś i jak wygląda dziś) - Jaka forma sprzedaży daje efektywne rezultaty. - Reguły o októre warto oprzeć relacje sprzedażowe: Reguła 7%/33%/60% Reguła 2xS i 2xE - Bycie sobą i budowanie zaufania (podstawa w konatktach z ludźmi i bycia rzetelną marką) - Typowe etapy sprzedaży (rozłożenie procesu sprzedaży na podstawowe elementy) - Uniwersalne zamknięcie spotkania (łatwe do nauczenia, eleganckie finalizowanie rozmowy) - 19 zasad Gittomera
 • 17:45 - 18:30
  Rola lidera w zarządzaniu samorządem studenckim
  Dzięki udziale w szkoleniu poznasz sylwetkę doskonałego lidera zarządzającego organizacją, dowiesz się jakie są jego zadania i rola, pozyskasz przydatne informacje odnośnie kierunków rozwoju, dodatkowo zyskasz wiedzę jak sprostać wyzwaniom oraz otrzymasz niepowtarzalną okazję do przećwiczenia uzyskanych kompetencji.
 • 18:45 - 20:30
  Kreowanie wizerunku i pozytywne praktyki współpracy z otoczeniem - PR dla samorządowców
  Warsztat przekazujący wiedzę o komunikowaniu publicznym. Szczególnie uwzględnione są narzędzia i forma komunikacji z mediami i partnerami, a także działania w obszarze komunikowania wewnętrznej. Panel dedykowany samorządowym rzecznikom i pracownikom biur prasowych.
Sobota - Blok "Zarządzanie Samorządem 2"
 • 09:00 - 09:45
  Komunikacja w Social Media
  W ramach szkolenia uczestnicy poznają podstawowe zasady komunikacji w sieci ze szczególnym naciskiem na media społecznościowe. Przedstawione zostaną reguły postępowania kryzysowego w sieci oraz najczęstsze błędy popełniane w komunikacji w mediach. Szkolenie będzie się składało z części wykładowej oraz warsztatowej. Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się promocją lub obsługą mediów w samorządach studenckich.
 • 10:00 - 11:00
  Etyka i odpowiedzialność dyscyplinarna w działalności studenckiej.
  W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę oraz umiejętność odpowiednich zachowań z punktu widzenia kwestii złożonego na Uczelni ślubowania, obowiązującego prawa wewnętrznego oraz powszechnego jak również możliwości wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez właściwe organy uczelni w konkretnej sytuacji. Omówione zostaną, na przykładzie konkretnych kazusów, zachowania z pozoru nie budzące zastrzeżeń a w konsekwencji prowadzące do postępowania dyscyplinarnego. Podczas spotkania przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia prawnego dotyczące zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej jak również omówione zostaną procedury związane z odpowiednim stosowaniem przepisów kodeksu postępowania karnego oraz skargą do sądu administracyjnego na orzeczenie odwoławczej komisji dyscyplinarnej. Dodatkowo uczestnicy zapoznani zostaną z obowiązkami i uprawieniami stron postępowania dyscyplinarnego oraz etyką studenta czyli podstawami normatywnymi. Przedstawiony zostanie również katalog praw i obowiązków studentów.
 • 11:15 - 12:30
  Samorząd Studencki partnerem dla otoczenia.
  Szkolenie mające na celu wprowadzenie uczestników w zagadnienia oraz dobre praktyki związane ze współpracą samorządów studenckich z najbliższym otoczeniem. Podczas spotkania uczestnicy poznają podstawowe zasady kreowania działań na rzecz społeczności akademickiej, samorządu terytorialnego, porozumień lokalnych oraz komisji branżowych, wspólnie usystematyzują dotychczasową wiedzę i umiejętności oraz podzielą się własnymi doświadczeniami i dobrymi praktykami. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za współpracę z podmiotami zewnętrznymi oraz lokalną społecznością akademicką miasta i regionu.
 • 12:45 - 13:15
  Dobre praktyki w organizacji konferencji
  Podjąłeś się funkcji koordynatora konferencji komisji branżowej organizowanej przez Twój samorząd? A może wpadłeś na pomysł urozmaicenia tematyki konferencji studenckich w kraju i nie wiesz od czego zacząć? Panel ten jest idealny dla osób, które dopiero zaczynają działać przy projektach konferencyjnych jak i dla osób, które mają na swoim koncie udział w topowych pozycjach konferencyjnych w kraju i chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Podczas panelu przeanalizujemy organizację konferencji od A do Z, wypiszemy często powtarzające się błędy oraz stworzymy kodeks dobrych praktyk przy organizacji konferencji.
 • 13:30 - 14:15
  Problemy zarządzania dużym projektem
  Szkolenie ma na celu skupienie uwagi na problemach jakie powstają podczas prowadzenia dużego projektu, potencjalne ryzyka i metodach radzenia sobie z nimi.
 • 14:15 - 15:15
  Biznes a studenci - oczekiwania i możliwości współpracy
  Debata z udziałem praktyków podsumowująca blok tematyczny dotyczący współpracy z szeroko rozumianym środowiskiem zewnętrznym. Celem panelu jest wskazanie kierunków współpracy oraz spojrzenia na zagadnienia działań fundraisingowych od strony środowiska biznesowego. W trakcie godzinnego spotkania praktycy specjalizujący się we współpracy ze środowiskiem akademickim opowiedzą o ich spojrzeniu, celach i kierunkach rozwoju oraz odpowiedzą na pytania uczestników.
 • 15:30 - 16:15
  Zarządzanie dokumentacją oraz sztuka tworzenia pism
  Uczestnicy spotkania poznają podstawowe zasady zarządzania dokumentacją oraz tworzenia archiwum. Będą mieli także okazję wymienić się doświadczeniami dotyczącymi obiegu dokumentów w strukturach samorządu i uczelni. W ramach panelu przedstawione zostaną zasady tworzenia pism, wniosków, uchwał i protokołów.
 • 16:30 - 17:30
  Efektywne zarządzanie swoim czasem
  Efektywne zarządzanie swoim czasem Efektywne zarządzanie swoim czasem - a tak naprawdę zarządzanie sobą w czasie - to coś więcej niż codzienna organizacja swojego dnia. Prelekcja połączona z elementami warsztatowymi przedstawia najważniejsze założenia skutecznej realizacji swoich celów poprzez m.in. ustalanie priorytetów, używanie sprytu w codziennych czynnościach, unikanie złych nawyków czy też wykorzystywanie czasu na odpoczynek.
 • 17:45 - 18:30
  Finanse w samorządzie studenckim
  W jaki sposób na początku roku stworzyć budżet, który będzie przewidywał wszystkie inicjatywy? Jak wydatkować pieniądze publicznie w sposób transparentny - zarówno przed rektorem jak i studentami? Jak nie zgubić się we wszystkich rozliczeniach? Panel będzie skupiał się na dobrych praktykach wokół finansów samorządowych - od zapisów regulaminowych, przez sporządzanie dobrze pracującego budżetu, po najlepsze rozmowy o środkach publicznych. Panel szczególnie polecany osobom, przed którymi stoi wyzwanie sporządzenia budżetu lub chcą mieć wpływ na zmianę obecnych praktyk.
 • 18:45 - 19:30
  Radzenie sobie ze stresem
  Życie samorządowca wiąże się z nieustannym napięciem emocjonalnym i ciągłym narażeniem na stres. Podczas szkolenia opiszemy fizjologiczne podstawy stresu, jego mechanizmów, źródeł i skutków, również tych zdrowotnych. Postaramy się zbadać poziom stresu u uczestników szkolenia oraz opisać sytuacje „patologicznych” reakcji, jak i tych w pełni korzystnych. Przedstawimy i wypróbujemy kilka prostych technik relaksacyjnych. Postaramy się udowodnić, że stres jest niezbędną reakcją organizmu na bodźce zewnętrzne, jednak można zmobilizować nasz organizm do efektywniejszego radzenia sobie z nim.
Sobota - Blok "Współpraca międzynarodowa i internacjonalizacja"
 • 10:00 - 13:15
  Gra Symulacyjna – konferencja europejskich ministrów szkolnictwa wyższego
  PANEL ODWOŁANY
 • 14:00 - 16:00
  Samorząd w obliczu umiędzynarodowienia szkół wyższych
  Uczestnicy, którzy zdecydują się brać udział w panelach i warsztatach związanych z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego i rolą samorządów w jego wdrażaniu, będą mieli okazję po pierwsze zdobyć nową perspektywę na działalność studenckich samorządów w obliczu tak strategicznych i fundamentalnych zmian. Po drugie, prócz nabycia wiedzy z zakresu możliwych dróg implementacji założeń internacjonalizacji i poznaniu wielu aktorów tych przemian w czasie debat, zapoznają się z istotną rolą samorządności studenckiej w tym obszarze. Ponadto, dzięki prezentacji działalności samorządów zagranicznych i ich innowacyjnych projektów, uczestnicy będą mieli szansę znaleźć dla siebie inspirację do wdrażania nowych ciekawych inicjatyw w swoich samorządach. Poza tym, interaktywne warsztaty z samorządowcami bezpośrednio zaangażowanymi w interakcje międzynarodowe pozwolą na dzielenie się doświadczeniem i wymianę informacji o ciekawych partnerach zagranicznych, oraz ewentualnych możliwościach współpracy. Po raz kolejny, tym razem w innej, ciekawszej formie, poruszony zostanie temat studentów zagranicznych - ich reprezentacji w samorządach, wkładzie w tworzenie szkolnictwa wyższego w Polsce i drogach ich integracji z polskim środowiskiem akademickim.
 • 16:15 - 17:45
  Jakość Kształcenia w Europie – różnice i podobieństwa (PANEL PO ANGIELSKU)
  Ile państw, tyle systemów zapewniania jakości kształcenia. Wiedziałeś, że w niektórych krajach student może zostać rektorem, a w innych nie można wyjechać zagranicę po studiach? Na debacie panelowej będziemy gościli działaczy studenckich z kilku europejskich krajów. Będziemy mogli porozmawiać o tym, czym różnią się nasze systemu szkolnictwa, wymienić się dobrymi praktykami, ale także porównać najlepsze rozwiązania. W dyskusji pozmawiamy o praktykach zarówno na poziomie krajowym, jak również przede wszystkim uniwersyteckim. Spotkanie będzie także możliwością nawiązania kontaktów z samorządowcami z innych państw.
Sobota - Blok "Ruch Naukowy"
 • 09:00 - 11:15
  Dotacje dla kół naukowych
  Czy koła naukowe mogą być finansowane tylko przez uczelnię? Na to pytanie znajdziemy odpowiedź podczas szkolenia „Dotacje i finansowanie kół naukowych”. Szkolenie będzie połączeniem prelekcji i warsztatu. Część warsztatowa będzie miała na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w pozyskiwaniu funduszy na działalność kół naukowych pomiędzy uczestnikami. Celem szkolenia jest wskazanie możliwości w uzyskaniu dotacji przy współpracy różnych środowisk.
 • 11:30 - 14:30
  Publikacje naukowe
  Jeżeli zastanawiasz się nad rozpoczęciem kariery naukowej, to szkolenie z publikacji naukowych jest właśnie dla Ciebie. Studia magisterskie nie muszą oznaczać końca edukacji. Musisz mieć jednak świadomość, że studia doktoranckie nieco różnią się od studiów I i II stopnia. Ważniejsze od ocen z egzaminów są publikacje naukowe. Aby sprawnie poruszać się w tej tematyce, przyjdź na szkolenie i skorzystaj z mojego doświadczenia. Przekażę Ci wiedzę teoretyczną, ale bądź pewny, popracujemy też praktycznie. Dowiesz się co to w ogóle jest artykuł naukowy, jakie są jego cechy, jak się zabrać do napisania dobrego artykułu, jaką drogę musi przebrnąć tekst od momentu kiedy postawisz ostatnią kropkę do chwili ukazania się publikacji, w której będzie on zamieszczony oraz kwestia najważniejsza, gdzie warto publikować.
 • 15:00 - 17:15
  Promocja kół naukowych
  Szkolenie wprowadzające przedstawicieli samorządów studenckich do tematu ruchu naukowego. Chcesz poznać narzędzia pomocne w promocji ruchu naukowego na swojej uczelni? Nie wiesz jak zmotywować koła naukowe do aktywnej działalności? Podczas szkolenia zainspirujesz się nowymi pomysłami i znajdziesz odpowiedź jak skutecznie promować ruch naukowy na swojej uczelni.
Niedziela
 • 07:00 - 10:00
  Śniadanie
 • 10:00 - 11:30
  XIV Posiedzenie Rady Studentów
 • 11:30 - 12:30
  Podsumowanie XXII Krajowej Konferencji
 • 12:30 - 14:30
  Posiedzenia Komisji Branżowych
 • 09:00 - 15:00
  Wykwaterowanie uczestników
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję